Hutní
materiály

Nabízíme široký sortiment hutního materiálu předních tuzemských a zahraničních hutí, především za tepla a za studena válcované ocelové plechy, plechy mořené, pozinkované, kotlové, lístkové, otěruvzdorné, ocelové profily, tyče a trubky, výztuže do betonu, tvarové výpalky aj.

Na přání zákazníka zajistíme veškerý požadovaný hutní materiál. Samozřejmostí je doprava materiálu na místo určení zákazníkem.

Plechy ocelové válcované za tepla a za studena

Ocelové plechy válcované za tepla ze svitku

dle norem EN10025, EN10051, EN10149-2, EN10204 3.1

tloušťka od 2 do 20 mm
šířka od 1000 do 2000 mm
délka do 12000 mm

Standardn í formáty (š x d v mm)
1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
Na přání zákazníka zajišťujeme jiné formáty plechů a dělení plechů v přesných délkách i šířkách.

B ěžně dostupné jakosti skladem:
S235 JR(C)+N, S355 J2(C)+N, S355 MC, S460 MC

Speciální plechy pro pálení laserem.

Ocelov é plechy válcované za tepla KVARTO

dle norem EN10025-2, EN10029, EN 10163, EN10204 3.1

tloušťka od 6 do 300 mm
šířka od 1000 do 3000 mm
délka do 12000 mm

Na přání zákazníka zajišťujeme jiné nestandardní formáty a přesné délky kvarto plechů.

Běžně dostupné jakosti skladem:
S235JR(C)+N, S355J2(C)+N

Ocelové plechy válcované za studena

dle norem EN 10130, EN10204 3.1

tloušťka od 0,5 do 3 mm
šířka od 1000 do 2000 mm
délka do 3000 mm

Standardní formáty (š x d v mm)
1000x2000, 1250x2500, 1500x3000

Běžně dostupné jakosti skladem:
DC01

MOŘENÉ PLECHY

dle norem EN10025, EN10051, EN10149-2, EN10204 3.1

tloušťka od 0,55 do 3 mm
šířka od 1000 do 1500 mm
délka do 3000 mm

Standardn í formáty (š x d v mm)
1000x2000, 1250x2500, 1500x3000

B ěžně dostupné jakosti skladem:
S235 JR(C)+N, S355 J2(C)+N, S355 MC

POZINKOVANÉ PLECHY

dle norem EN 10346, EN10204 3.1

tloušťka od 0,55 do 3 mm
šířka od 1000 do 1500 mm
délka do 3000 mm

Standardní formáty (š x d v mm)
1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
Na přání zákazníka zajišťujeme jiné formáty plechů a dělení plechů v přesných délkách i šířkách.

Běžně dostupné jakosti skladem:
DX 51D+Z275

KOTLOVÉ PLECHY

dle normy EN 10028-2, EN10204 3.1

tloušťka od 3 do 6 mm
šířka od 1500 do 2000 mm
délka do 12000 mm

Standardn í formáty (š x d v mm)
1500x3000, 2000x6000, 2000x12000
Na přání zákazníka zajišťujeme jiné formáty plechů a dělení plechů v přesných délkách i šířkách.

B ěžně dostupné jakosti skladem:
P265GH

PLECHY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S RELIÉFEM (LÍSTKOVÉ – SLZA)

dle norem EN 10025-2, EN 10363 / DIN 59220, EN10204 3.1

tloušťka od 3 do 12 mm
šířka od 1000 do 2000 mm
délka do 12000 mm

Standardn í formáty (š x d v mm)
1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x6000
Na přání zákazníka zajišťujeme jiné formáty plechů a dělení plechů v přesných délkách i šířkách.

Běžně dostupné jakosti skladem:
S235 JR+N

Ocelové profily, tyče a trubky

 • Profily typu I, T, L, U, UE, IPE, UPE, HEA, HEB, HEM
 • Tyče čtvercové, kruhové, ploché
 • Trubky bezešvé, svařované

Výztuže do betonu

 • Betonářská ocel žebírková v tyčích
 • Betonářská ocel žebírková ve svitcích
 • Svařované KARI sítě
 • Ohýbaná betonářská ocel

Tvarové výpalky

Dle přání a požadavků zákazníků

Materiály dodávané převážně na objednávku

 • Plechy otěruvzdorné v jakostech Hardox, Weldox a Domex
 • Ocel pásová ve svitcích
 • Profily silnostěnné uzavřené a otevřené
 • Plechy trapézové a vlnité i pozinkované
 • Trubky ocelové bezešvé (přesné) tvářené za studena
 • Ocel tažená, klínová, loupaná a kovaná
 • Kolejnice
 • Materiál určený ke kování - sochory , kulatiny a další sortiment

Nedestruktivní zkoušení materiálu ultrazvukem provádíme přístrojem OLYMPUS EPOCH650.

Ultrazvukov á metoda nedestruktivního zkoušení umožňuje zjistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. Velkou výhodou je okamžité zobrazení výsledků zkoušky.

Certifikát kvality
dle normy ČSN EN ISO 9001

Máte zájem o spolupráci?